S ohledem na spuštění těchto stránek a služeb Reklamního auditora právě teď vám zde neposkytneme dlouhý seznam spokojených klientů, kterými disponujeme v rámci jiných služeb, nikoliv však pod hlavičkou Reklamního auditora.

Nebojte – brzy se tato sekce zaplní význačnými jmény a značkami, se kterými spolupracujeme v rámci výkonnostních kampaní. Budete mezi nimi? Věříme že ano!