Produktový list

Jak funguje Reklamní auditor?

Reklamní auditor je unikátní nástroj pro vyhodnocování účinnosti reklamních sdělení. Hodnotit lze jednotlivé kreativy i celé reklamní kampaně. Posuzování provádí více než 6 500 auditorů napříč věkovými kategoriemi ze všech sociálních skupin.

Zacílení je možné z hlediska věku, pohlaví, regionu, příjmové skupiny či dosaženého vzdělání. Konkrétní parametry výstupů záleží na přání klienta.

Reklamní auditor nabízí

Hodnocené formáty